Ciele

Filozofiou poľnohospodárskeho družstva je dopestovanie kvalitných a zdravých
potravín, ktoré sa dostávajú až ku konečnému spotrebiteľovi.


Taktiež v živočíšnom chove s modernými technológiami a chovateľskou disciplínou
dosiahnuť vysokú kvalitu mäsa, ktoré sa dostáva na Váš stôl a je po všetkých
stránkach nezávadné.

Ciele
Ciele