Rastlinná výroba


Rastlinná výroba je orientovaná hlavne na dopestovanie krmovinovej základne pre živočíšnu výrobu.


- výroba kŕmnych zmesí
Orná pôda – 515,54 ha

 

 


Pestujeme:
Pšenicu ozimnú - cca 103 ha
Jačmeň ozimný – cca 16 ha
Jačmeň jarný - cca 89 ha
Kukuricu na siláž - cca 241 ha
Lucernu siatu - cca 32 ha
Slnečnica ročná – cca 27 ha


Rastlinná výroba
Rastlinná výroba
Rastlinná výroba